Tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower

Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 31/07/2014Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 18/07/2014Sơn mẫu mặt ngoài chung cư Tây Hà Tower
Màu sơn bên trong tòa nhà (tầng 7)

Màu đá ốp bên ngoài thang máy

Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 08/05/2014

Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 08/05/2014

Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 08/05/2014

Mẫu cửa chính ra vào: Cửa nhựa lõi thép, chống cháy nhập khẩu
Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 08/05/2014